Avtal och villkor

segelbat_2

  • Avtalspart gällande förvaring och servicearbeten är Swede Port Marina (en del av Bråviken Marina Fastigheter AB), org. nr. 556905-6632.
  • Avtalet ger rätt till förvaring fr o m 1 september t o m 1 juni.
  • Ingen prisreduktion sker om båten förvaras en kortare tid än ovan angivet.
  • Vi följer Sweboat och Svenska Varvsföreningens standardavtal. Det skickas till dig för påskrift efter erlagd bokningsavgift.
  • Ett påskrivet avtal är ett krav för att vi ska ta hand om din båt.
  • Kopia på gällande försäkringsbevis är ett krav för att vi ska ta hand om din båt.
  • Torrsättning och sjösättning sker med Marinans Roodbergvagn 23 ton.